نام واحد : محصولات غذائی دلخواه فام

نام محصول : پاک کردنانواع حبوبات

 • سریال مجوز : 3109443
 • شماره مجوز : 19460
 • تاریخ مجوز : 03/08/1386
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%