نام واحد : برگزیده لبن بناب

نام محصول : انواع خامه استریلیزه

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 46566
 • تاریخ مجوز : 05/10/1394
 • کد محصول : 1520412611
 • شرح محصول : انواع خامه استریلیزه
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%