نام واحد : محسن مجرین

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 33788
 • تاریخ مجوز : 16/09/1394
 • کد محصول : 1541412328
 • شرح محصول : انواع کیک
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%