نام واحد : محسن مجرین

  • استان : کرمان
  • شهر : کرمان
  • نشانی شرکت : ...
  • تلفن شرکت : *******343جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد :
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : محسن مجرین
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان1

نام محصول : نان خشک

  • سریال مجوز : 200006000000
  • شماره مجوز : 33788
  • تاریخ مجوز : 16/09/1394
  • کد محصول : 1541512311
  • شرح محصول : نان خشک
  • ظرفیت : 200 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 0%
    0%