نام واحد : عصمت اله امینی آقبلاغی

نام محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی

 • سریال مجوز : 3113807
 • شماره مجوز : 2904
 • تاریخ مجوز : 12/02/1388
 • کد محصول : 15492540
 • شرح محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی
 • ظرفیت : 80,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%