نام واحد : گلچکان خراسان

نام محصول : شربت از گیاهان (عصاره، دانه، عرقیات و ...(

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 120/1357285
 • تاریخ مجوز : 20/11/1392
 • کد محصول : 1513412525
 • شرح محصول : شربت از گیاهان (عصاره، دانه، عرقیات و ...(
 • ظرفیت : 1,125 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%