نام واحد : شکوفا پرند تهران

نام محصول : شکلات کاکائویی

 • سریال مجوز : 3114323
 • شماره مجوز : 13073
 • تاریخ مجوز : 01/06/1385
 • کد محصول : 15431211
 • شرح محصول : شکلات کاکائویی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%