نام واحد : گلچکان خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : میدان توحید -...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدعلی زمانی نیا
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از میوه تازه (تولید شده از کنسانتره نمی باشد)

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 1526508/120
 • تاریخ مجوز : 07/10/1394
 • کد محصول : 1513412559
 • شرح محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از میوه تازه (تولید شده از کنسانتره نمی باشد)
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%