نام واحد : تعاونی تولیدی و بسته بندی حبوبات و غلات گل بهار دانه خمین

نام محصول : بسته بندی غلات

 • سریال مجوز : 3114647
 • شماره مجوز : 11523
 • تاریخ مجوز : 14/05/1387
 • کد محصول : 15311420
 • شرح محصول : بسته بندی غلات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%