نام واحد : ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه

نام محصول : اسلب

 • سریال مجوز : 2606058
 • شماره مجوز : 90/82272
 • تاریخ مجوز : 28/12/1390
 • کد محصول : 26961116
 • شرح محصول : اسلب
 • ظرفیت : 41,240 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%