نام واحد : دانه بندی پرلیت

نام محصول : پرلیت دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 200323000000
 • شماره مجوز : 330/1/131
 • تاریخ مجوز : 16/01/1394
 • کد محصول : 1429412337
 • شرح محصول : پرلیت دانه بندی شده
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%