نام واحد : گلچکان خراسان

نام محصول : انواع سس

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 1526508/120
 • تاریخ مجوز : 07/10/1394
 • کد محصول : 1549312388
 • شرح محصول : انواع سس
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%