نام واحد : صنعتی شاذ

نام محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 3106649
 • شماره مجوز : 26524
 • تاریخ مجوز : 15/11/1385
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%