نام واحد : گلچکان خراسان

نام محصول : بسته بندی کره حیوانی

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 1526516/120
 • تاریخ مجوز : 07/10/1394
 • کد محصول : 7495412416
 • شرح محصول : بسته بندی کره حیوانی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%