نام واحد : دلخواه رشته

نام محصول : رشته پلوئی

 • سریال مجوز : 3116251
 • شماره مجوز : 13349
 • تاریخ مجوز : 31/05/1386
 • کد محصول : 15441121
 • شرح محصول : رشته پلوئی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%