نام واحد : صنایع غذایی مینای قزوین

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : قزوین- خ...
 • تلفن شرکت : ******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : یوسف خلیلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : پنیر سفید ایرانی (پنیر رسیده در آب نمک)

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 127/15294
 • تاریخ مجوز : 02/05/1395
 • کد محصول : 1520512583
 • شرح محصول : پنیر سفید ایرانی (پنیر رسیده در آب نمک)
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 71%
  71%