نام واحد : حسن دیهمی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مراغه
 • نشانی شرکت : آذربایجان...
 • تلفن شرکت : *******421جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای نرج آباد شماره ملک 5001149/103 کد پستی 5513635761
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسن دیهمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لواشک

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 3274
 • تاریخ مجوز : 29/01/1395
 • کد محصول : 1513512381
 • شرح محصول : لواشک
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%