نام واحد : افزودنی های بهبود ساز

نام محصول : مواد طعم دهنده طبیعی مورد مصرف در صنایع غذایی

 • سریال مجوز : 200007000000
 • شماره مجوز : 1983/127
 • تاریخ مجوز : 08/03/1395
 • کد محصول : 1549512345
 • شرح محصول : مواد طعم دهنده طبیعی مورد مصرف در صنایع غذایی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%