نام واحد : دانه مروارید زرین کیمیا

نام محصول : بلغور ذرت

 • سریال مجوز : 3116930
 • شماره مجوز : 91-3778
 • تاریخ مجوز : 07/02/1391
 • کد محصول : 15311212
 • شرح محصول : بلغور ذرت
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%