نام واحد : زمزم گرگان

نام محصول : انواع دوغ پاستوریزه

 • سریال مجوز : 200007000000
 • شماره مجوز : 34885/3/128
 • تاریخ مجوز : 25/07/1395
 • کد محصول : 1520412683
 • شرح محصول : انواع دوغ پاستوریزه
 • ظرفیت : 2,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%