نام واحد : تعاونی دهکده آفتاب زاگرس

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 3117997
 • شماره مجوز : 91-14319
 • تاریخ مجوز : 20/04/1391
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%