نام واحد : رزبشار

نام محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره

 • سریال مجوز : 200008000000
 • شماره مجوز : 309841/124
 • تاریخ مجوز : 05/04/1395
 • کد محصول : 1513412475
 • شرح محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%