نام واحد : زاگرس نوشان جهان

نام محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 3105318
 • شماره مجوز : 7311
 • تاریخ مجوز : 31/04/1388
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی
 • ظرفیت : 135 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%