نام واحد : اختر صنعت سمنگان

نام محصول : یخ خوراکی قالبی

 • سریال مجوز : 200008000000
 • شماره مجوز : 15602
 • تاریخ مجوز : 27/03/1392
 • کد محصول : 1549412448
 • شرح محصول : یخ خوراکی قالبی
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%