نام واحد : نوبر ماکارون شبستر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : کیلومتر 20...
 • تلفن شرکت : *******414جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر20جاده شبسترصوفیان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ابراهیم زلفی اکبری
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ماکارونی ساده فرمی (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته)

 • سریال مجوز : 200008000000
 • شماره مجوز : 19029
 • تاریخ مجوز : 17/04/1392
 • کد محصول : 1544512322
 • شرح محصول : ماکارونی ساده فرمی (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته)
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 93%
  93%