نام واحد : گلپونه اردبیل

نام محصول : نوشیدنی میوه ای بدون گاز (دارای کنسانتره میوه)

 • سریال مجوز : 200008000000
 • شماره مجوز : 125/7375
 • تاریخ مجوز : 02/03/1392
 • کد محصول : 1513512529
 • شرح محصول : نوشیدنی میوه ای بدون گاز (دارای کنسانتره میوه)
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%