نام واحد : تولیدی بهداشت کار

نام محصول : شیرخشک مخصوص کودک درقوطی450گرمی فلزی

 • سریال مجوز : 3104879
 • شماره مجوز : 91-13695
 • تاریخ مجوز : 18/04/1391
 • کد محصول : 15201211
 • شرح محصول : شیرخشک
 • ظرفیت : 3,375 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%