نام واحد : گلبرگ آفتاب رستاق

نام محصول : رشته اش

 • سریال مجوز : 3118210
 • شماره مجوز : 7272
 • تاریخ مجوز : 26/03/1387
 • کد محصول : 15441123
 • شرح محصول : رشته اش
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%