نام واحد : گلبهار دانه

نام محصول : انواع استیک و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده

 • سریال مجوز : 200008000000
 • شماره مجوز : 30642
 • تاریخ مجوز : 13/12/1394
 • کد محصول : 1511512404
 • شرح محصول : انواع استیک و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%