نام واحد : تعاونی 1771 بهمن ابیدر کردستان

نام محصول : لیمو عمانی خشک

 • سریال مجوز : 200009000000
 • شماره مجوز : 12800/395
 • تاریخ مجوز : 16/05/1395
 • کد محصول : 1513512378
 • شرح محصول : لیمو عمانی خشک
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%