نام واحد : تعاونی مهگل طراوت

نام محصول : انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره

 • سریال مجوز : 200009000000
 • شماره مجوز : 92273
 • تاریخ مجوز : 11/10/1395
 • کد محصول : 1513412469
 • شرح محصول : انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%