نام واحد : سیانا

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 3100071
 • شماره مجوز : 13277
 • تاریخ مجوز : 10/05/1390
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%