نام واحد : پویا پرند

نام محصول : پفک ذرت

 • سریال مجوز : 3119197
 • شماره مجوز : 5020
 • تاریخ مجوز : 04/03/1389
 • کد محصول : 15311611
 • شرح محصول : پفک ذرت
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%