نام واحد : تعاونی شیرپاستوریزه و فراورده های لبنی ستاره سحر

نام محصول : پنیر پیتزا

 • سریال مجوز : 3109266
 • شماره مجوز : 32596
 • تاریخ مجوز : 10/11/1390
 • کد محصول : 15201256
 • شرح محصول : پنیر پیتزا
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%