نام واحد : تولیدی ماکارونی نمونه سپهر بروجرد

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : ابتدای جاده...
 • تلفن شرکت : *******664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ابتدای جاده خرم اباد انتهای کوچه پرسی گاز
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جعفر انسی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لواشک

 • سریال مجوز : 200009000000
 • شماره مجوز : 12850
 • تاریخ مجوز : 11/05/1395
 • کد محصول : 1513512381
 • شرح محصول : لواشک
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%