نام واحد : شرکت سهامی خاص تک ناب طعم بلداجی

نام محصول : انواع آبنبات

 • سریال مجوز : 200010000000
 • شماره مجوز : 17839-121
 • تاریخ مجوز : 11/12/1392
 • کد محصول : 1543312404
 • شرح محصول : انواع آبنبات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%