نام واحد : مصطفی ساکی

نام محصول : خوراک آماده آبزیان

 • سریال مجوز : 200010000000
 • شماره مجوز : 24832
 • تاریخ مجوز : 07/10/1394
 • کد محصول : 1533412322
 • شرح محصول : خوراک آماده آبزیان
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%