نام واحد : ابراهیم مایلی ملکی

نام محصول : لواشک

 • سریال مجوز : 200010000000
 • شماره مجوز : 58606
 • تاریخ مجوز : 19/10/1395
 • کد محصول : 1513512381
 • شرح محصول : لواشک
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%