نام واحد : برترنوش فرنوش

نام محصول : انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره

 • سریال مجوز : 200011000000
 • شماره مجوز : 20652
 • تاریخ مجوز : 30/08/1394
 • کد محصول : 1513412469
 • شرح محصول : انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%