نام واحد : کیان زعفران

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران

 • سریال مجوز : 1907320
 • شماره مجوز : 41375
 • تاریخ مجوز : 12/09/1376
 • کد محصول : 15492421
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران
 • ظرفیت : 5,000 کیلو گرم
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%