نام واحد : ولی ا...رئیسی سرمزدهمکمل

نام محصول : شربت آلبالو

 • سریال مجوز : 1911569
 • شماره مجوز : 8078
 • تاریخ مجوز : 03/02/1379
 • کد محصول : 15131814
 • شرح محصول : شربت آلبالو
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%