نام واحد : کشت و صنعت نوشینه

نام محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره

 • سریال مجوز : 200011000000
 • شماره مجوز : 112/10/506483
 • تاریخ مجوز : 13/10/1394
 • کد محصول : 1513412475
 • شرح محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره
 • ظرفیت : 13,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 59%
  59%