نام واحد : پارس چاپ آریا

نام محصول : بسته بندی انواع روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی

 • سریال مجوز : 200011000000
 • شماره مجوز : 49150
 • تاریخ مجوز : 24/11/1394
 • کد محصول : 7495412320
 • شرح محصول : بسته بندی انواع روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%