نام واحد : کشت وصنعت سرچین خراسان

نام محصول : رب گوجه فرنگی دربسته بندی اسپتیک

 • سریال مجوز : 1911912
 • شماره مجوز : 16634
 • تاریخ مجوز : 06/07/1384
 • کد محصول : 15491811
 • شرح محصول : رب گوجه فرنگی دربسته بندی اسپتیک
 • ظرفیت : 21,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%