نام واحد : حبیب اله امانی

نام محصول : پنبه (کشاورزی)

 • سریال مجوز : 350226000000
 • شماره مجوز : 65983
 • تاریخ مجوز : 25/09/1393
 • کد محصول : 111512368
 • شرح محصول : پنبه (کشاورزی)
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -111
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%