نام واحد : مسعودکاظمیان مقدم

نام محصول : قطعات فایبرکلاس

 • سریال مجوز : 2105637
 • شماره مجوز : 1289
 • تاریخ مجوز : 07/02/1383
 • کد محصول : 25201152
 • شرح محصول : قطعات فایبرگلاس
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%