نام واحد : بهرام جعفری

نام محصول : انواع ظروف ومخازن پلاستیکی

 • سریال مجوز : 2100103
 • شماره مجوز : 183854
 • تاریخ مجوز : 02/03/1364
 • کد محصول : 25201360
 • شرح محصول : انواع ظروف ومخازن پلاستیکی
 • ظرفیت : 55 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%