نام واحد : سید جمال موسوی

نام محصول : انواع بطریهاوتیوپ پلاستیکی

 • سریال مجوز : 2109066
 • شماره مجوز : 10004
 • تاریخ مجوز : 19/05/1384
 • کد محصول : 25201390
 • شرح محصول : انواع بطریهاوتیوپ پلاستیکی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%