نام واحد : محمد حسن صفری شیخعلی کلایه

نام محصول : پاکت پلاستیکی

 • سریال مجوز : 2110029
 • شماره مجوز : 7947
 • تاریخ مجوز : 21/04/1388
 • کد محصول : 25201515
 • شرح محصول : پاکت پلاستیکی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%