نام واحد : آی نوش زنجان

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 2110489
 • شماره مجوز : 4496
 • تاریخ مجوز : 24/02/1387
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 752 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%