نام واحد : پارس چاپ آریا

نام محصول : بسته بندی انواع رب

 • سریال مجوز : 200011000000
 • شماره مجوز : 49148
 • تاریخ مجوز : 24/11/1394
 • کد محصول : 7495412386
 • شرح محصول : بسته بندی انواع رب
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%