نام واحد : سید هدایت کریمیان

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 2111122
 • شماره مجوز : 13475
 • تاریخ مجوز : 26/06/1388
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 125 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%