نام واحد : حسن علی اصغری

نام محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

 • سریال مجوز : 3120679
 • شماره مجوز : 9418
 • تاریخ مجوز : 07/04/1390
 • کد محصول : 26961112
 • شرح محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی
 • ظرفیت : 35,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%